Aug. 4th, 2017

olga_den_7: (Default)
От уявіть собі, живе сім’я в Україні у власній хаті на подвір’ї, на якому жили їхні батки, діди, батьки дідів, тобто прадіди, батьки прадідів, тобто прапрадіди, батьки прапрадідів, тобто тричі «пра» діди, і навіть ще глибше по сімейному дереву.

Read more... )

Profile

olga_den_7: (Default)
olga_den_f

September 2017

S M T W T F S
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 212223
24252627282930

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 10:25 pm
Powered by Dreamwidth Studios