olga_den_7: (Default)
[personal profile] olga_den_7
( Попередній пост рубрики тут : )

4 травня 2017 року.

Сьогодні зробила опору для своєї виткої троянди. Опора не красива, просто забила в землю дві старі труби, зробила перемички між ними з алюмінієвого дроту і поприв’язувала до них віти троянди. Коли листя повністю виросте, і з’являться квіти, опору не буде видно і вигляд буде нормальний.

Повикорчовувала молодняк вишень який заліз на мої грядки цибулі Батун і петрушки. Висадила у ґрунт розсаду кабачків, яка росла у мене у торф’яних горщиках. Горщикам повідривала дно і посадила разом з горщиками.

Ранні нарциси і тюльпани уже відцвіли, починають цвісти пізні. Продовжує цвісти Обрієта. У саду цвітуть вишні, в цьому році ріденько, починають цвісти сливи і груші.

Пташки співають на всі голоси. Чудова пора ! ;)

Мурзя вполювала собі на обід велику польову мишу. Яка там суха їжа для котів ?!? Вона каже мені : «Їж її сама». Коли вона несла мишу у мене не було в руках телефона, тож сфотографувати такий момент не вийшло, поки я сходила по телефон Мурзя вже ласувала під кущем дельфініума. Там я її і сфотографувала під час трапези.

Ось моя пухнаста мисливиця ласує власною здобиччю.

Фото449
Фото: olga_den_f

Фото450
Фото: olga_den_f

http://olga-den-f.livejournal.com/1093838.html
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

olga_den_7: (Default)
olga_den_f

October 2017

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 2021
22232425262728
293031    

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 20th, 2017 07:46 pm
Powered by Dreamwidth Studios