olga_den_7: (Default)
[personal profile] olga_den_7
( Рубрика : А ми були у селі ... )

5 травня 2017 року.

У мене у саду висить будиночок, який ми зробили для синичок. Зробили мийого досить давно, і тому вигляд у нього вже пошарпаний, не привабливий. Від шпаківні він відрізняється лише розміром отвору для того щоб потрапити в нього. Синички там жили зовсім мало, виростили в ньому лише один виводок малечі. А потім синички перебралися в дупло на старій шовковиці, а в будиночку жили горобці.

Фото147

На даний момент будиночок не зайнятий і до нього, сьогодні вранці пильно придивлявся шпак. І так його роздивлявся, і сяк, і співав на даху, та в отвір пролізти так і не зміг, занадто широкий він у плечах для того отвору. ;))

Сьогодні приїхав один із сусідів по дачі, той у якого пасіка, і ближче до обіду почав поратися коло своїх бджіл. Не знаю що він їм там робив, але роздратував він їх добряче, так, що вони почали нападати на всіх сусідів які були у себе у дворах.

Я поралася у квітнику, так вони як почали мене атакувати, з розгону цілеспрямовано почали залітати у волосся, заплутуватися у ньому, і потім там вошкулупитися доти, доки їх не вичешеш розчіскою. А поки вони ворушуться у волоссі, людину охоплює страх, бо вони запросто можуть ужалити, якщо вчасно їх не вичесати.

В результаті працювати вони мені не дали, коли на мене напало їх з десяток, довелося бігом тікати в хату.
Сидіти в хаті довелося довго, поглядаючи у вікно як вони рояться у дворі. Вгамувалися вони аж під вечір, і тільки тоді я вийшла на свої грядки. Тепер мене з радістю зустріли інші комахи, тепер комарі, але то звичайна річ на дачі. ;))

Закінчили садити картоплю. Завтра день святого Юра, огірковий день, треба посадити огірочки. Буде новий день, будуть нові справи, а зараз треба відпочити і набратися нових сил. ;)

http://olga-den-f.livejournal.com/1094307.html
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

olga_den_7: (Default)
olga_den_f

October 2017

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 2021
22232425262728
293031    

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 20th, 2017 07:45 pm
Powered by Dreamwidth Studios