olga_den_7: (Default)
[personal profile] olga_den_7
Коли мені було років 5 чи 6, у нас була кішка. Звалі її Ластівка, а частіше ми її називали Ластуся, тому, що забарвлення у неї був як у ластівок.

Вона мене няньчити, як кошеня. Що я їй тільки не робила: і верхи на неї сідала, і за хвіст піднімала, і одягала на неї усе, що мені заманеться, вона все терпіла і ніколи мене не кусала і не шкрябала. А ще, охороняла мене від усіх, і від сторонніх людей і від тварин.

Якщо до нас хтось приходив зі сторонніх, вона від мене не відходила і бурчала (гарчала по котячому), якщо хтось до мене наближався. Ні на кого не впадала, напевно тому, що побачивши її загрозливий вигляд ніхто не ризикував до мене наближатися на критичну відстань. Якщо я починала плакати Ластуся відразу бігла до мене і починала мурчати і тертися щоб мене щоб заспокоїти.

У наших сусідів була величезна вівчарка. Якось вона забігла до нас у двір і спробувала на мене накинутися, так кішка встрибнула їй на шию (зверху), вчепилася мертвою хваткою в потилицю. Собака почала голосно скиглити і тікати з двору. Кішка поїхала на ній і не злізла, поки собака не відбігла до річки, а річка від нас на пристойній відстані: потрібно пробігти весь сад, город і за городом луки. Скільки метрів не знаю. Біля річки кішка нарешті зістрибнула з собаки і з гордим виглядом покрокувала додому. Не бігла! А йшла, як переможниця, ще й озирнулася кілька разів: "А раптом?"

Після того випадку собака нашу Ластусю 10-ю дорогою обходила, а я поруч з кішкою нікого не боялася. ;))

Читати російською :

http://olga-den-f.livejournal.com/1095652.html
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

olga_den_7: (Default)
olga_den_f

October 2017

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 2021
22232425262728
293031    

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 20th, 2017 07:44 pm
Powered by Dreamwidth Studios