olga_den_7: (Default)
[personal profile] olga_den_7
( Рубрика : А ми були у селі ... )

7 травня 2017 року.

Сьогодні бджола мене таки жигонула. В шию. Дуже боляче, а ще + алергія на укус, тож я цілий день ходила як чумна.

Такого мені на дачі ще не було. Бджоли були завжди. Пасіка була у сусіда, пасіки привозили до інших сусідів у садки на літо. Бджоли купами прилітали до нас у двір і обліплювали собою воду, якщо вона стояла у ємкостях у дворі, але вони НІКОЛИ не нападали на людей. Новий сусід (через хату) привіз якихось бджіл – агресорів. Вони навіть на колір темніші ніж ті, які живуть у інших сусідів.

Це дуже засмучує. Невже вони ціле літо мене кусатимуть ??? Це просто жах !

Не дивлячись на лютих бджіл, посіяла сьогодні моркву. Три сорти : Канада F1, Абако F1, і Мармеладка. Ще посіяла гарбузи кашники і кукурудзу для варки молодих качанів.

Зацвіли тюльпани Королева ночі. Самі квітки не дуже великі, але колір неймовірний. На сонці вони ніби бархатні.

Фото110
Фото: olga_den_f

А ще розцвіли тюльпани, які виросли з насіння. Самі насіялися, самі виросли там де впали, і на третій рік свого життя розцвіли. Кольори різні, в тому числі такі яких у мене зроду не було. ;)) Красунчики.

Мурзя, як завжди, вся у полюванні. Сьогодні однією зі своїх здобичей вирішила погратися. У мене в квітнику. Витолочила мій чистець, за що отримала від мене на горіхи. Вреднючина.

Сьогодні натрапила у себе в садку на дупло. Свіже, у минулому році там його не було. Дупло зробив дятел у стовбурі старого абрикоса. А поселилися там шпаки. Тепер цілими днями виспівують у мене в садку на різні голоси. Вони ж копіюють різні звуки, так вони там і мекають як сусідські козенята, і нявкають як коти, навіть імітують звук як молоток цокає по залізному прикорню, який щодня по декілька разів на день забивають у землю хазяїни коров, коли припинають коров на пасовиську. ;))

Ось таке просте життя у селі, в гармонії з природою. ;)

Надворі вдень теплінь до +30, а вночі приморозки, такі що доводиться накривати рослини які бояться морозу, навіть невеликого.

http://olga-den-f.livejournal.com/1097534.html
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

olga_den_7: (Default)
olga_den_f

October 2017

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 2021
22232425262728
293031    

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 20th, 2017 07:45 pm
Powered by Dreamwidth Studios